background image
diamondlite
logo

Palniki PETROGEN

Palniki benzynowo-tlenowe

PETROGEN© oryginalny system cięcia tlenem i benzyną

Technologia ta jest znana i rozwijana w Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Jej głównymi zaletami jest bezpieczeństwo procesu cięcia, skuteczność i oszczędność kosztów.
Opatentowany system cięcia PETROGEN pozwala cięć stal w sposób niemożliwy do wykonania z użyciem jakiegokolwiek innego palnika. Nieprawdopodobnie szybko i czysto, w sposób niezanieczyszczający powietrza. Cięcia są gładkie, niezależnie, czy jest to cienka czy gruba stal, nawet do 35,6 cm. grubości !

Płomień palnika z łatwością przecina kilka warstw, również rozdzielonych przestrzenia powietrza, rdzy, farby. Doskonały do cięcia prętów zbrojeniowych.
Paliwem w systemie PETROGEN jest płynna benzyna, zachowująca formę płynną od zbiornika do końcówki.
System PETROGEN jest znacznie bezpieczniejszy niż skompresowany gaz taki jak acetylen lub propan. Cofnięcie płomienia przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania jest niemożliwe ! a palnik jest wyposażony dodatkowo w wiele różnego rodzaju zabezpieczeń.

System PETROGEN pozwala również zaoszczędzić! Paliwo jest zawsze dostępne a cena 1 m3 benzyny odpowiada w przybliżeniu cenie 250 m3 acetylenu.

System PETROGEN:
  • Nie wymaga specjalnych dopuszczeń do pracy w podziemiach kopalni
  • Został zatwierdzony przez U.S. Navy i U.S. Coast Guard do użytku na okrętach
  • Jest stosowany przez Urban Search & Rescue (USAR) Teams i Straż Pożarną na obszarze całych Stanów Zjednoczonych Ameryki
   
Czynnik bezpieczeństwa Palnik benzynowo-tlenowy Palnik acetylenowy
Palnik Benzyna w postaci płynnej jest niepalna, tylko opary są palne. W palniku benzyna nie występuje w postaci pary, więc nie ma możliwości wystąpienia zjawiska cofnięcia płomienia. Paliwo jest w postaci płynnej na drodze od zbiornika do dyszy. Acetylen jest substancją niestabilną. Może eksplodować (bez tlenu) pod wpływem gorąca lub wstrząsu. Może także dojść do zjawiska cofnięcia płomienia na całej linii zasilającej palnik paliwem.
Żużel Płomień palnika benzynowo-tlenowego utlenia stal w 100%, dlatego po zakończeniu cięcia stal nie występuje w postaci płynnej. Iskry są lekkie i lekko ciepłe, tym samym nie powoduję dużego zagrożenia w środowisku pracy. Acetylen utlenia stal tylko w 70% co powoduje, że 30% stali pozostaje w postaci płynnej. Iskry są ciężkie, gorące i mogę stanowić poważne zagrożenie.
Paliwo Każdy wyciek paliwa zostanie natychmiast zauważony i naprawiony, ponieważ będzie to widoczne oraz można poczuć charakterystyczny zapach benzyny. Wyciek paliwa nie jest widoczny. Niezauważony wyciek jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy z acetylenem.
Wąż gumowy Przecięcie węża paliwa natychmiast aktywuje szybki zawór kontroli przepływu zamontowany na zbiorniku, który natychmiast odetnie dopływ paliwa. Jeżeli nastąpi przecięcie węża acetylenowego wyciek będzie trwał do momentu ręcznego zakręcenia zaworu w zbiorniku, nie nastąpi automatyczne odłączenie.
Dysza Trwałość dyszy Petrogen wynosi około roku lub nawet dłużej. Dysza się nie zapycha ponieważ nie powstaje ciekła stal. Dysza pozostaje względnie chłodna co jest efektem intensywnego jej schłodzenia podczas odparowywania benzyny. Dysze w palnikach acetylenowych często wypalają się w ciągu jednego dnia, ponieważ nie są szczególnie odporne na temperaturę i utlenianie.
Obsługa 14 kilogramowy pełny zbiornik można łatwo i bezpiecznie obsługiwać i transportować. Zbiornik acetylenu to butla o wadze około 114 kilogramów, jego przenoszenie jest trudne i ryzykowne.
Palnik benzynowo-tlenowy Palnik acetylenowy
Palniki PETROGEN przecinają stal do 4 razy szybciej niż acetylenowe: od 20% szybciej dla grubości 2,5 cm do 400% szybciej dla stali od grubości od 25 do 30 cm. Przenikanie jest uzupełnione przez płomień utleniający w 100% i 4 razy cięższy czynnik tnący niż w przypadku acetylenu.
Przykładowe czasy cięcia:
  • 30 cm słaba stal - 3 minuty
  • 10 cm z wyżłobieniami - 1 minuta
  • Szyna z toru kolejowego - 40 sekund
  • 27 centymetrowa płyta pancerna - 6 minut i 30 sekund
  • Otwór w 25 centymetrowej płycie pancernej - 50 sekund
Płomień acetylenowy traci swoją zdolność penetracji bardzo szybko i temperatura jest przenoszona przez płonącą stal z warstw górnych do dolnych, a nie przez płomień.
Płomień benzynowo-tlenowy "przeskakuje" przerwy powietrzne, co pozwala na łatwe cięcie wielu warstw stali na raz (nawet poprzez rdzę, zanieczyszczenia czy warstwy farby). Palnik PETROGEN radzi sobie również ze stalą hartowaną. Acetylen jest rozpraszany przez przerwy powietrzne czy zanieczyszczenia.
Szybko i bezpiecznie wycina dziury w materiale o grubości do 25 cm. Maksymalna głębokość otworu w materiale to około 7,5 cm, głębsze wymagają żłobienia.
Przecina stal przy pierwszym podejściu, ponieważ następuje całkowite utlenienie stali. Cięcie acetylenem często pozostawia zrosty na skutek szybkiego stygnięcia płynnej stali, co wymaga ponownego cięcia.
Palnik PETROGEN tnie prawidłowo przy użyciu tlenu o czystości 90%. Jest to jedyny system cięcia, który może ciąć przy użyciu tlenu wytwarzanego przez PSA (system zmiennej absorpcji ciśnieniowej). Cięcie acetylenem wymaga tlenu o czystości 99%.
Palnik PETROGEN i ekonomia
Palnik benzynowo-tlenowy Palnik acetylenowy
9,5 litrowy zbiornik paliwa odpowiada wydajnością 7 m3 acetylenu. Acetylen jest drogi, ponieważ jest wytwarzany podczas wielowarstwowego procesu a linia produkcyjna jest dosyć kosztowna.
Dysze palnika PETROGEN nigdy nie zapychają się. Płomień palnika utlenia całkowicie stal wiec dysza nie ulegnie zatkaniu. Przy odrobinie opieki dysza może pracować przez lata. Dysze palnika acetylenowego są zatykane przez płynną stal. Operator może uszkodzić nawet 2 dysze w ciągu tygodnia. W przeciągu lat koszty dysz można liczyć w tysiącach złotych.
Dzięki szybszemu cięciu stali, praca jest wykonywana szybciej i można zaoszczędzić na sile roboczej oraz ogólnych wydatkach (acetylen, dysze, itp.).

Iskry PETROGEN Na plecach Ciecie3 Ciecie 4

Strażak Ciecie 2 8 warstw 20 warstw 2 warstwy

zamknij


copyrights © 2006-2018 DLService