background image
diamondlite
logo

Generatory wodoru

Najczęściej zadawane pytania dotyczące generatorów wodoru HOGEN PEM
1. Jaka jest typowa czystość gazu?
99.999% (5 dziewiątek) lub lepsza. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń jest para wodna. Wszystkie pozostałe zanieczyszczenia są zazwyczaj mniejsze niż 1 ppm.
2. Co jeśli potrzebuję wyższej czystości?
Czystość wodoru na poziomie sześciu dziewiątek (99.9999%) jest możliwa do uzyskania z użyciem standardowego generatora HOGEN w określonych warunkach. Alternatywnym rozwiązaniem jest zainstalowanie drugiego osuszacza lub dyfuzora palladium. Czystość zapewniona przez dyfuzor palladium może przekroczyć ograniczenia czułości instrumentów mierniczych.
3. Jakiego punktu rosy można się spodziewać?
-68 °C lub lepiej dla standardowych systemów.
4. Czy punkt rosy może być monitorowany?
Tak, może zostać zainstalowane oprzyrządowanie do monitorowania punktu rosy.
5. Skąd mam mieć pewność, że wodór w postaci gazowej zawiera śladowe ilości tlenu
Ponieważ nasz tlen jest wytwarzany w ciśnieniu atmosferycznym, istnieje minimalna możliwość dyfuzji. System rozprowadzania protonów i technologia komórek składowania jest specjalnie zaprojektowana by zapewnić mniej niż 500 części na bilion O2.
6. Jakiego innego rodzaju zanieczyszczenia mogą się zdarzyć?
Pozostałe zanieczyszczenia mogą pochodzić z gazów powietrza pozostających po stronie tlenowej membrany, jakkolwiek śladowe ilości mogą dyfuzować na drugą stronę razem z wodorem.
7. Czy system wymaga wody destylowanej?
Wchodzący w skład zestawu system oczyszczania wody przyjmuje zwykłą wodę pitną. Jeżeli jest dostępna woda destylowana, można ją zastosować zamiast korzystać z wbudowanego systemu oczyszczania wody.
8. Jaka jakoś wody destylowanej jest wymagana?
Mniej niż 1 mikrosiemens przewodności lub więcej niż 1 megaohm oporności.
9. Jak dużą ilość wody system zużywa?
Standardowy system HOGEN 300, wytwarzający 8 Nm3/godzinę wodoru zużywa 7 litrów wody na godzinę.
10. Jakie jest zużycie energii?
5.7-6.4 KWh/Nm3 w najgorszym przypadku, włącznie z energią zasilania i dodatkowymi stratami na innych urządzeniach.
11. Czy zużycie energii zmienia się przy niższym ciśnieniu?
Jest to niemierzalne. Jedną z unikalnych cech tej technologii jest to, że wzrost napięcia o 30 milivoltów (lub uśredniając 1.4% wzrostu napięcia) w komórkach skutkuje dziesięciokrotnym wzrostem ciśnienia wewnątrz membrany. System został tak skonstruowany, że wytwarza gaz o ciśnieniu 14 bar bez użycia kompresora. To jest o wiele skuteczniejsza metoda wytwarzania wodoru pod ciśnieniem.
12. Jakie elementy i jak cząsto należy wymieniać w ramach obsługi serwisowej?
  • Filtr wody - raz do roku.
  • Wypełnienie układu dejonizacji wody - zależnie od jakości wody, co najmniej 4 razy w roku.
  • Sensor analizatora gazów - co 6-12 miesięcy.
  • Wypełnienie elektrolizera - ok. 7 lat. Przy ograniczonej eksploatacji rzadziej.
13. Jaka jest trwałość masy pełniącej funkcją elektrolitu?
Przy pracy ciągłej generatora przy maksymalnej wydajności ok. 7 lat. Przy ograniczonej eksploatacji okres ten ulega wydłużeniu.
14. Jakiego rodzaju rozwiązanie dotyczące elektrolitu jest wymagane?
Nie jest wymagane żadne! System PEM nie wymaga żadnych kaustycznych rozwiązań lub separatorów na bazie azbestu ogólnie stosowanych w systemach kaustycznych.
15. Jakiego rodzaju system chłodzący jest stosowany?
HOGEN jest wyposażony w wbudowany wymiennik powietrzno-wodny, który nie wymaga zewnętrznych podłączeń. Opcjonalnie możemy dostarczyć wymiennik ciepła woda-woda jeśli woda chłodząca jest dostępna jako opcja.
16. Czy generator jest dostarczany w postaci gotowej do podłączenia, czy konieczne jest jego zainstalowanie ?
System jest dostarczany w postaci gotowej do uruchomienia. Wymaga tylko zasilania, wody i podłączenia gazu po umieszczeniu go w przygotowanym pomieszczeniu.
17. Po jakim czasie od załączenia zostanie wyprodukowany gaz?
Tylko moment! Od zimnego "START", osiągnięcie pełnej skuteczności zabierze 8 godzin, ale produkcja gazu zacznie się natychmiast.
18. Jakiego rodzaju osuszanie ma tu zastosowanie?
Jest to absorpcja zmienno-ciśnieniowa (PSA) zmienny rodzaj osuszacza.
19. Czy tlen z generatora wodoru również nadaje sie do wykorzystania technicznego?
Z uwagi na duże zawilgocenie i inne zanieczyszczenia nie nadaje sią do zastosowań technicznych. Układ ewentualnego doczyszczania tlenu jest zbyt kosztowny.
20. Czy są wbudowane jakieś zabezpieczenia?
Tak! Systemy gazowy, wodny i zasilania są monitorowany i w przypadku zadziałania któregokolwiek przełącznika bezpieczeństwa system jest wyłączany.
21. Czy możliwe jest monitorowanie warunków zdalnie?
Tak. Zdalne monitorowanie z użyciem sprzętu i oprogramowania komputerowego jest oferowane jako opcja.
22. Co się stanie, jeśli zostanie odcięte zasilanie?
System posiada awaryjne źródło zasilania, które pozwala na bezpieczne wyłączenie systemu. Nie nastąpią żadne straty ani uszkodzenia systemu w trakcie nieplanowanego odłączenia.
23. W jaki sposób system podąża za potrzebami?
System może ciągle podążać za potrzebami przez zintegrowanie ze zbiornikami buforowymi. Kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na wodór, system zareaguje na zmniejszenie ciśnienia w zbiornikach buforowych tak by utrzymać odpowiednie ciśnienie.

zamknij


copyrights © 2006-2018 DLService