background image
diamondlite
logo

Generatory tlenu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące generatorów tlenu
1. Jakie jest praktyczne zastosowanie tlenu o czystości ok. 90 %?
Tlen o tej czystości stosowany jest do wzbogacania powietrza spalania do palników gazowych (co daje znaczne oszczędności gazu przy jednoczesnym wzroście temperatury spalania) przy tzw. "zapalaniu" wyrobów szklanych oraz w innych procesach spalania paliw stałych /szybowe piece do wytopu miedzi/ oraz gazowych. Po uzyskaniu odpowiednich dopuszczeń w Polsce - tlen medyczny dla szpitali i indywidualnych pacjentów.
2. Jakie są wymagania generatora podczas pracy?
Odpowiednio przygotowane powietrze sprężone (minimum 6 bar), osuszone, pozbawione cząstek oleju ( sprężarki śrubowe lub inne, bezolejowe). Energia elektryczna zasilania generatora służy wyłącznie do procesów sterowania.
3. Jakie są koszty produkcji tlenu?
Wyprodukowanie 1 Nm3 tlenu powoduje konsumpcję ok. 1 kWh. Jest to energia pochłaniana głównie przez sprężarkę powietrza. Koszt eksploatacji związany jest z aktualnymi cenami energii elektrycznej.
4. Wymagania obsługowe instalacji tlenu?
Kompletna instalacja do produkcji tlenu , złożona z sprężarki powietrza, osuszacza, generatora tlenu oraz zbiorników praktyczne nie wymaga stałej obsługi. Wszystkie procesy sterowane są mikroprocesorem ( wyposażenie generatora) a jego współpraca z czujnikami pozostałych urządzeń powoduje samodzielną pracę instalacji w sposób pewny i bezpieczny.
5. Jakie są wymagane parametry elektrycznego zasilania generatora?
Każdy model zasilany jest napięciem przemiennym 230 V ( jednofazowe).Zapotrzebowanie mocy generatora to ok. 60 W ( układ sterowania).
6. Jakie są wymagania serwisowe dla instalacji tlenu?
Sprężarka powietrza obsługiwana jest przez serwis producenta i zgodnie z jego wymaganiami. Serwisowe przeglądy generatora tlenu zalecane przez producenta odbywają się co ok. 12 miesięcy przy pracy ciągłej. Wskazany jest przegląd co minimum 18 miesięcy przy okresowej eksploatacji urządzenia.
7. Na czym polegają czynności serwisowe oraz koszty?
Podczas przeglądu serwisowego kontrolowana jest czystość produkowanego tlenu, praca mikroprocesora i poszczególnych czujników. Kontrolowany jest stan elementów elektrozaworów (lub zaworów kulowych z siłownikami, w zależności od modelu) oraz wymieniane są elementy wypracowane w stopniu znacznym i grożąca problemami eksploatacyjnymi. Rutynowo wymieniane są filtry powietrza (wstępny oraz koalescencyjny) należące do instalacji generatora.
8.Czy jest możliwe monitorowania czystości tlenu?
Czystość tlenu z generatora kontrolowana jest rutynowo podczas przeglądów serwisowych lub w przypadkach stwierdzenia zaburzeń w pracy instalacji generatora oraz problemów technologicznych w miejscu zastosowania tlenu. Czystość tlenu może być również monitorowana na bieżąco (stosowane w szczególnie ważnych zastosowaniach tlenu) z przeniesieniem sygnału do instalacji sygnalizacyjnej.
9. Jaka jest praktyczna trwałość złoża molekularnego?
Generatory tlenu PSA których zasada działania opiera się na wykorzystaniu sit molekularnych (zeolitów) teoretycznie mogą pracować bez szkody dla złoża przez wiele dziesiątków lat. Proces samooczyszczania złoża w cyklu każdym pracy zapewnia wystarczająco dobre zabezpieczenie złoża. Elementami groźnymi dla złoża jest olej (z instalacji sprężarki) oraz wilgoć ((brak osuszacza lub mechaniczne uszkodzenie któregoś z zaworów instalacji wewnętrznej generatora).Uszkodzenia złoża molekularnego przez wymienione czynniki jest nieodwracalne i wymaga wymiany pełnej zawartości kolumn adsorpcyjnych.
10. Jaki jest punkt rosy produkowanego tlenu?
- 72 °C
11. Wymagania instalacji dotyczące lokalizacji?
Zaleca się lokalizację generatora w pomieszczeniu suchym, naturalnie wentylowanym, ogrzewanym ( minimalna temperatura otoczenia + 5 °C). Zbiornik buforowy tlenu może być usytuowany poza pomieszczeniem.

zamknij


copyrights © 2006-2018 DLService