background image
diamondlite
logo

Palniki PETROGEN

Najczęściej zadawane pytania dotyczące palników PETROGEN
1. Jaka jest trwałość dyszy?
Przy utrzymywaniu właściwej odległości dyszy od ciętego materiału (8-10 mm) dysza może pracować nawet rok. Może jednak zdarzyć się jej natychmiastowe zniszczenie - przy złym ustawieniu płomienia i jego zdławieniu prowadzącym do wypalania się benzyny we wnętrzu dyszy. Może wówczas nastąpić wytopienie wewnętrznych elementów dyszy. Prawidłową reakcją jest otwarcie zaworu tlenu tnącego przy jednoczesnym zakręceniu zaworu benzyny.
Jeżeli zjawisko było krótkotrwałe a właściwe przeciwdziałania szybkie, po wystudzeniu dysza będzie zdatna do dalszej pracy. Właściwa odległość dyszy od materiału chroni również miedzianą łuską dyszy przed jej przegrzaniem, wydłużając jej żywotność.
2. Jak często uzupełnia się paliwo w zbiorniku?
Pojemność zbiornika (ok. 10 l) pozwala na pracę przez prawie 4 godziny przy stosowaniu największej dyszy (8A). Przy użytkowaniu dysz o mniejszych rozmiarach paliwa wystarczy nawet na 10 godzin pracy.
3. Jak napełnia się butlę paliwem?
Po stwierdzeniu braku paliwa w butli (przerywany a następnie gasnący płomień) należy zamknąć zawór benzyny na palniku i zbiorniku. Oczywiście następne czynności wykonujemy pamiętając o tym , że mamy do czynienia z paliwem i palnymi oparami: zdala od otwartego ognia i źródeł ciepła - niebezpieczeństwo zapłonu i wybuchu! Następnie należy powoli odkręcać korek butli ( będący jednocześnie zaworem bezpieczeństwa). Przez nacięcia na jego gwincie słyszalny będzie wypływ gazów stanowiących dotąd ciśnieniową poduszkę powietrzną. Po stwierdzeniu spadku ciśnienia wewnątrz butli odkręcamy korek do końca. Z użyciem lejka przelewamy benzynę z pojemnika ( kanistra) do butli ( ok. 9,5 l, do poziomu spawu na butli) unikając jej przepełnienia. Następnie mocno dokręcamy korek butli i przystępujemy do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia przy użyciu pompki ręcznej.
3. Co robić w przypadku odcięcie dopływu paliwa do palnika przez zawór odcinający butli?
Zawór odcinający paliwo na butli ma również zamontowany zawór automatyczny odcinający wypływ paliwa z butli podczas zaistnienia n.p. przerwania węża paliwowego. Zadziałanie w/w zaworu występuje najczęściej podczas pierwszego uruchamiania palnika ( "puste" węże paliwowe ) lub jeśli węże zostały zdemontowane z butli. W przypadku stwierdzenia braku paliwa w palniku należy zakręcić zawór paliwa ( na palniku oraz butli) a następnie wstrząsnąć / lekko uderzyć butlą o podłoże w celu zwolnienia zaworu. Po tej operacji należy ponowić powolne otwieranie zaworu odcinającego na butli. Przed zadziałaniem zaworu automatycznego słyszalne jest jego drżenie - należy wówczas zwolnić odkręcanie zaworu. Należy jednak pamiętać o jego całkowitym odkręceniu. Podobnie - powoli należy odkręcać zawór paliwa na palniku, do właściwego ustawienia płomienia.
4. Jakie paliwo należy stosować?
Producent zaleca stosowanie benzyny ekstrakcyjnej - nie zawierających zanieczyszczeń stałych oraz domieszek innych pływów ( oleju, wody..) Nadaje się również normalna benzyna etylizowana, łatwiejsza do zdobycia, jednak zalecane jest stosowanie bezołowiowej, z uwagi na bezpieczniejsze dla obsługi gazy spalinowe.
5. Jak często należy uzupełniać ciśnienie w butli?
Po napełnieniu butli paliwem do właściwego poziomu i wytworzeniu odpowiedniego ciśnienia jego spadek następuje stosunkowo wolno. W zależności od wielkości stosowanej dyszy uzupełnienie ciśnienia powinno następować raz do dwóch razy w ciągu godziny. Nie wolno jednak dopuścić do nadmiernego spadku ciśnienia ( wskazanie manometru na czerwonym polu).
6. Jak objawiają się nieszczelności palnika ?
Wyczuwalny i słyszalny ciągły przepływ tlenu przez dyszę /przy zamkniętych zaworach tlenu na palniku/ świadczy o pęknięciu uszczelki zaworu tlenu tnącego. Przepływ tlenu przez otworki w rękojeści świadczy o uszkodzeniu uszczelnień wewnętrznych palnika. Konieczna jest interwencja serwisu. Przepływ paliwa przez dyszę przy zamkniętym zaworze benzyny świadczy o niesprawności zaworu benzyny. Konieczna jest interwencja serwisu, podobnie jak w przypadku wypływu paliwa przez otworki w rękojeści palnika.
7. Jakie maksymalne długości przewodów można stosować?
W zestawie standardowym przewód paliwa ma ok. 6 mb, a tlenowy ok. 7 mb. Przewód tlenowy praktycznie można przedłużać bez ograniczeń ( rosną jednak opory przepływu). Przewód benzynowy ma długość wynikającą z ograniczenia możliwości pracy w warunkach gdy palnik pracuje na wyższym poziomie niż złożone są butle. Butla z standardowym wyposażeniem jest w stanie zapewnić właściwe warunki pracy palnikowi do różnicy poziomów ok. 6 m. Producent oferuje specjalne wyposażenie pozwalające na podwyższenie ciśnienia w butli, jednak prostszym rozwiązaniem jest zabranie butli ( ok. 15 kg) na poziom pracy palnika. W stosunku do tlenu nie występują w/w ograniczenia. Podczas pracy palnika na poziomie butli lub zbliżonym można stosować dłuższe przewody ( producent proponuje przewody o długości do 30 m), jednak należy pamiętać że długie węże są trudniejsze do ich nadzorowania. łatwiej wówczas o ich uszkodzenie.
8. Kiedy dysza wymaga czyszczenia?
Jeśli stwierdzamy trudności z ustawieniem płomienia, płomień jest niesymetryczny, jądra płomienia nie mają równej długości, parasol płomienia jest nieregularny - wówczas należy oczyścić łuskę i dyszę odpowiednimi narzędziami. Praktycznie co najmniej raz w tygodniu jest to wskazane.
9. Czy butla benzynowa wymaga podgrzewania podczas pracy w warunkach zimowych?
Butla benzynowa nie wymaga podgrzewania w warunkach zimowych, a jedynie częstszego uzupełniania ciśnienia w butli. Temperatury zimowe występujące w naszym rejonie nie stwarzają zagrożenia krzepnięcia benzyny, a dopóki jest ona w fazie ciekłej, nie powoduje problemów w pracy palnika.
10. Co dzieje się przy uszkodzeniu przewodu paliwowego?
Niewielkie uszkodzenie przewodu benzynowego ( przetarcie, pęknięcie, przedziurawienie) nie stanowi wielkiego zagrożenia. Jeżeli uszkodzenie powstało na całej grubości widoczny będzie wypływ paliwa. Zagrożenie jest niewielkie ale należy jak najszybciej usunąć uszkodzenie. Oczywiście - unikać ognia w rejonie uszkodzenia. W przypadku poważnego uszkodzenia przewodu ( przecięcie) następuje natychmiastowe zadziałanie automatycznego zaworu odcinającego paliwo na zbiorniku. Ilość wypływającego paliwa jest więc niewielka, uszkodzenie widoczne i łatwe do usunięcia, po zakręceniu zaworu paliwa na butli.
11. Jakie dysze stosować przy cięciu materiałów o różnej grubości?
Dyszę należy dostosować do najgrubszego materiału ( wg instrukcji lub tabeli na butli). Wówczas dysza pozwoli na przecięcie najgrubszych elementów. Jeżeli różnica grubości materiałów nie jest wyraźna / znaczna nie warto zmieniać dyszy dostosowując ją do konkretnych elementów. Jeżeli jest konieczność cięcia materiału wielowarstwowego - należy założyć dyszę o jeden rozmiar większą od wynikającego z tabeli.
12. Jak ustala się ciśnienie tlenu ?
Ciśnienie tlenu ustala się zgodnie z parametrami podanymi w tabeli na butli benzynowej. Jest ono związane z użytą dyszą i rośnie wraz z wielkością dyszy. Nastawia się go wg manometru za reduktorem pokrętłem reduktora mając zapalony palnik, ustabilizowany płomień podgrzewający i wciśnięty zawór tlenu tnącego /ciśnienie tlenu ustawia się przy jego maksymalnym poborze/. Nie należy przesadzać z ciśnieniem tlenu - jego nadmiar powoduje studzenie płomienia.

zamknij


copyrights © 2006-2018 DLService