background image
diamondlite
logo

Generatory wodoru

Zasada działania

 

Elektroliza wody jest prostym podziałem molekół w H2O na H2 i O2. W protonowej membranie wymiany (PEM - Proton Exchange Membrane) do elektrolizy wody firmy HOGEN ©, trwała membrana polimerowa ma na celu wspacie reakcji elektrolizy i odizolowanie gazów. Protonowa membrana wymiany przeprowadza jony (protony) H+przez wysoce stabilną, całkowicie obojętną, trwałą strukturę polimerową. Ta struktura składa się z Teflonowego rdzenia z przyłączonymi grupami kwasu sulfonowego, gdzie protony przechodzą pomiędzy grupami kwasu,pod wpływem pola elektromagnetycznego i w efekcie wodór dociera do katody. Wodór gromadzi się i kumuluje w ograniczonej objętości, co pozwala na osiagnięcie oczekiwanego poziomu ciśnienia. Materiał PEM jest odporny na działanie ciśnienia i jest w stanie wytrzymać ciśnienie setek bar w odpowiednich warunkach.

Poniżej opisano szczegółowo zachodzące reakcje:

1. Dysocjacja wody i uwolnienie tlenu:
Reakcja elektrolizy wody zachodzi na anodzie, gdzie woda 2H2O pod wpływem pola elektycznego i katalizatora jest dzielona na protony wodorowe (4H+), elektrony (4e-) i tlen w stanie lotnym (O2).
2. Wymiana protonów:
Protony 4H+ wciagane w Teflonową bazę PEM i przenoszone bezpośrednio przez trwałą protonową membrane wymiany pod wływem różnicy potencjałów przyłożonej do komory.
3. Przewodzenie elektronów:
Elektrony 4e- są przenoszone pod wpływem zewnętrznej różnicy potencjałów.
4. Uwolnienie wodoru:
Reakcja 4H+ + 4e- => 2H2 .

 

Generator wodoru, zasada działania

 Produkcja wodoru z użyciem technologii PEM jest bezpieczna, prosta, zrozumiała i pewna. W procesie nie mają zastosowania substancje żrące, ani nie jest używany azbest. Tylko czysta woda i zasilanie są niezbędne by wytworzyć 99,999+% czystego wodoru o znaczącym ciśnieniu.

Proces elektrolizy PEM jest naturalnie czysty. Tak jak woda poddana elektrolizie, z anody protony są przewodzone poprzez membranę by powstał wodór na katodzie. W momencie gdy protony przechodzą przez membranę działa ona na dwa sposoby, jako elektrolit i jako filtr.
 Podczas gdy wygenerowany wodór jest bardzo czysty, Źródła potencjalnych zanieczyszczeń istnieją i mogą naruszyć czystość wodoru na wiele sposobów. Na przykład, gazy uwolnione podczas przetwarzania wody mogą migrować na przeciwną stronę membrany przez wymianę wewnątrz wodnej struktury membrany. Na szczęście poziom tego rodzaju oddziaływań jest bardzo niewielki.

Jak to przedstawiono, podstawowym Źródłem zanieczyszczeń jest para wodna, która może być łatwo usunięta przez konwencjonalne techniki osuszania.
 

H40_1

 

H40_2

 

H40_3

 

 

H40_4

zamknij


copyrights © 2006-2018 DLService