background image
diamondlite
logo

Oferujemy Państwu,

dla instalacji realizowanych z zastosowaniem urządzeń dostarczanych przez DIAMOMND LITE S.A. - DL SERVICE następujące usługi:

 • Doradztwa technicznego przy doborze urządzeń do instalacji, schemat technologiczny linii do produkcji gazów technicznych.
 • Kontrolę dostawy urządzeń.
 • Pomoc w projektowaniu, nadzór nad montażem instalacji.
 • Przygotowania urządzeń do rozruchu, rozruch testowy, przekazanie urządzenia do eksploatacji.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • Dostawy i montażu oryginalnych części zamiennych.
 • Okresowe przeglądy serwisowe urządzeń, pomiary czystości produkowanych gazów.
 • Naprawy awaryjne urządzeń.
 • Szkolenia pracowników nadzoru użytkownika.
Oraz usługi dotyczące zestawów palnika PETROGEN©:
 • Doradztwa technicznego przy doborze wersji urządzenia.
 • Dostawy urządzenia, kontroli kompletności dostawy, pierwszego uruchomienia urządzenia, demonstracji pracy i możliwości technicznych palnika PETROGEN©.
 • Szkolenia pracowników - użytkowników urządzenia (zaświadczenia).
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • Dostawy oryginalnych części zamiennych producenta.
 • Naprawy awaryjne elementów zestawu PETROGEN©.
 • Szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim.
 • Okresowe szkolenia pracowników obsługi urządzenia.

copyrights © 2006-2018 DLService